PIRKIMO SĄLYGOS

I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. UAB „Minimenas“ įsipareigoja pateikti pirkėjo pasirinktas prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas numatytą kainą.

2. UAB „Minimenas“ kartu su prekėmis nemokamai pateikia visą reikalingą informacinę medžiagą, naudojimo instrukcijas ir kitą informaciją, kuri reikalingai norint tinkamai naudoti prekes.

4. UAB „Minimenas“ patvirtina, kad prekės nėra įkeistos, nėra jokių apribojimų dėl prekių naudojimo, disponavimo, valdymo, jokie tretieji asmenys nėra pareiškę jokių pretenzijų dėl prekių bei joks ginčas teisme dėl prekių nevyksta.

 

II DALIS. PREKIŲ PERDAVIMAS

 

1. UAB „Minimenas“, prieš perduodamas prekes pirkėjui, įsipareigoja jas savo lėšomis tinkamai įpakuoti, tai yra taip, kad pirkėjui jas transportuojant pastarosios nebūtų sugadintos.

2. Pardavėjas įsipareigoja prekes perduoti pirkėjui iš anksto sutartu laiku. Nevėliau kaip per dvi savaites nuo įsigyjimo.

3. UAB “Minimenas” įsipareigoja pristatyti prekes pirkėjo nurodytu adresu tiesiogiai arba per siuntų perdavimo kompaniją.

5. Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdęs prievolę perduoti Prekes, jeigu Prekių kiekis, kokybė, asortimentas ir kt. atitinka Sutarties ir teisės aktų reikalavimus. Pirkėjas laikomas tinkamai įvykdęs prievolę priimti Prekes, jeigu priėmė visas jam pateiktas Prekes, kurių kiekis, kokybė, asortimentas ir kt. atitinka Sutarties ir teisės aktų reikalavimus.

 

 

 

III DALIS. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

1. Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintus kokybės reikalavimus. Jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas neaptarė Prekių kokybės individualiai, jų kokybė turi būti ne prastesnė negu Pirkėjas protingai gali tikėtis, atsižvelgdamas į atitinkamų Prekių pagaminimo procese naudojamas medžiagas, technologiją ir pan.

2. Pardavėjas neatlygina Pirkėjui patirtų nuostolių dėl nekokybiškų Prekių, jeigu Pirkėjas netinkamai transportavo, sandėliavo ar naudojo Prekes.

IV DALIS. DUOMENŲ APSAUGA

1. Registracijos metu kliento pateikti duomenys bus naudojami tik susisiekimo su klientu tikslais.

2. Kliento pateikti duomenys bus automatiškai išsaugomi puslapio duomenų bazėje, bet nebus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

3. Klientui pareikalavus per klientų aptarnavimo sistemą, jo duomenys gali būti pašalinti iš duomenų bazės įvykus sandėriui (gavus apmokėjimą ir pristačius prekes).